bolek TW

15 tekstów – auto­rem jest bo­lek TW.

ku­ku - ma mu niu!

[do­pisa­ne... widzę że wszys­cy zro­zumieli - to faj­nie.. chwała POL­SKIEEJ PO­LIC­JI - a tu wzmian­ka na jej te­mat - miało być w ko­men­tarzu - ale nie mogę]

...pewien [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 listopada 2011, 00:55

Dlacze­go pies ma da­wać głos, jak je­go właści­ciel nie ma Mózgu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2011, 01:52

LUSTRO.ANI.QVE

a w lus­trze pa­da deszcz

a w lus­trze łez­ka jest
przeglądasz się
nie widzisz nic

a w lus­trze so­bie gra
cichut­ko pios­nka ta
pękając lus­trem w pół
i obi­jając mur

a lus­tro so­bie tkwi
a w lus­trze niemal nic
nad lus­trem stoi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 listopada 2011, 07:02

"Zamoyski Szczawik"

poet­kom - mu­zom ve­ny poetic­ki nów...
sce­narzys­tkom. ar­tys­tkom. no­tariu­szkom nawet
acz z zas­trzerze­niem zbyt­niej skru­pulat­ności wadzi...
la­tariom zacza­rowa­ney uli­cy w mieście powiatowym.
po­mijając Akac­je... ale pyłki nawet.
ty­le w ra­mach wstępu wier­szbo­wej ko­rony na głowie berła
WIE­RZBIE! MONICE [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 listopada 2011, 01:46

sumienie gryzie

Oczy wy­palo­ne py­tają
d l a c z e g o 
nie możesz spi­sać

tes­ta­men­tu
-------------------------
--(-ducho­wego-)--
-------------------------
nig­dzie nie możesz
zna­leźć przyczy­ny

j e j 

imienia
z roz­paczy i nie-mo­cy
----------------------------- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2011, 06:33

...A chy­lińskiej beat­ce z Al­batrosów je­dynej również soczys­tość de­dyka­cyj­na się dos­ta­nie. Za pos­tu­lan­tum bra­torem Łodzi Kre­cia Po­lonis­tka. dy­zio-zy­zio oraz GU­CIO a na KRE­CIK ma­ja... mar­ty­na - kla­ra święte­go Munia...


KRE­TYN na górze KRETYN [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2011, 01:42

No cóż!

do­mowe psedskole
wsys­tkie dzieci kocha i chce byśmy taksze
kocha­li je troche
do­mowe pszedskole


Bar­dziej niż Cy­taty in­fo tus­ko­land opole
pi­nes­ka nemezis

czy może w niedźwie­dziej skórze być co dobrego
czy może być co dob­re­go z teresina
te­go obok niepokalanowa

może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2011, 02:27

Ne­mezis nadążasz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2011, 00:49

LUSTRO

Czy Ja Jes­tem
czy mnie nie ma
te­go wie­rzcie nie wiem

Pat­rzę w Lustro
widzę przestrzeń
własną przepaść
i nic więcej

Jes­tem chy­ba sobo-w-tórem
w życia swe­go mence
No bo nie wiem
co to miłość
nie wiem
co to szczęście

Lus­tro życia me­go świeci
w życiowej rozterce
Ból i roz­pacz tyl­ko miota
zbru­kane me ręce

pragnę...


nic więcej
------------------------------------------
NE­MEZIS NADĄŻASZ [?] 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 10 listopada 2011, 02:52

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię; by wiara mo­ja nie była złamana
i bym ra­dośnie przez cier­nie i kwiaty
szedł ku Niebiesiom skar­bem cnót bogaty.

Do Oj­ca mnie Swe­go poślij, gdym w strachu i przerażeniu.
Wiem, że dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 listopada 2011, 00:38
Zeszyty
  • lolek na dzikim wschodzie – ...a mu­ry runą,runą, runą... a po­za runą nic i nic. a mu­ry runą, runą, runą... idzie ulicą rym Tym tym.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność